Privacybeleid

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe wij gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en beheren die u door het gebruik van de producten, diensten, apps en websites van Awem Games (gezamenlijk de «Services») met ons deelt.

Wijzigingen in dit Privacybeleid worden op deze pagina geplaatst. Mocht er sprake zijn van belangrijke wijzigingen, dan zorgen we dat deze duidelijk via de Service of per e-mail aan u gecommuniceerd worden voordat deze wijzigingen van kracht worden. We raden u aan om ons Privacybeleid te lezen als u onze Services gebruikt. Op die manier blijft u op de hoogte over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan en kunt u tevens uw steentje bijdragen aan de bescherming van uw privacy. Als u de Services na de ingangsdatum blijft gebruiken, valt dit onder het nieuwe Privacybeleid.

 


 

I. NAAM EN CONTACTGEGEVENS VAN DE BEHEERDER

Binnen het kader van dit document verwijst ‘Awem Games’, ‘ons’, ‘onze’ of ‘wij’ naar

Awem Games Limited (‘Gegevensbeheerder’)
Adres: Neofytou Nikolaidi, 17, S.P. CENTER, office 207, 8011, Paphos, Cyprus
E-mailadres: privacy@awem.com


II. GEBRUIK VAN GEGEVENS

Persoonsgegevens

Wanneer u de Services gebruikt, kan Awem Games (gecombineerde) gegevens verzamelen waarmee u als individu geïdentificeerd kunt worden (‘Persoonsgegevens’). Dit mag echter alleen als u deze gegevens vrijwillig met ons deelt. De persoonsgegevens die u met ons deelt, kunnen de volgende zaken bevatten, maar beperken zich niet tot:

 • uw gebruikersnaam,
 • uw berichten aan de Service (bijvoorbeeld supporttickets),
 • andere gegevens die u met ons deelt (zoals gegevens om een account te herstellen).

Gegevens die automatisch worden verzameld

Awem Games kan hulpmiddelen of analytische software van externe partijen gebruiken om automatisch bepaalde gegevens te verzamelen en te gebruiken. Deze gegevens kunnen de volgende zaken bevatten, maar beperken zich niet tot:

 • IP-adressen;
 • browsergegevens;
 • unieke apparaatcodes;
 • hardwaretype;
 • de versie van uw besturingssysteem («OS»);
 • de naam van uw apparaat;
 • mobiele provider;
 • geografische gegevens zoals landencode;
 • spelvoortgang en speeltijd;
 • scores en prestaties, verdere interactie met de Service, gegevens of al uw interacties met het spel en met andere spelers in het spel via serverlogbestanden en overige gegevens die Awem Games redelijkerwijs nodig heeft om de Services te verbeteren.

Gegevens van onze partners

Voor de uitvoering van ons contract met u en daar waar uw gegevens gebruikt moeten worden om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, kunnen wij ook van onze partners gegevens over u verkrijgen:

 • gegevens die wij ontvangen als u hulpmiddelen van externe partijen aan de Service koppelt; uw Facebook-ID, het aan Facebook gekoppelde e-mailadres, foto’s of andere afbeeldingen (Facebook),
 • gegevens ter bestrijding van fraude (misbruik van terugbetalingen in spellen of klikfraude bij advertenties),
 • gegevens van de spelplatforms (bijvoorbeeld om betalingen te verifiëren),
 • gegevens voor advertentie- en analysedoeleinden waardoor we onze Service aan u kunnen verbeteren.

Cookies

Voor onze Services kunnen wij cookies gebruiken om gegevens over uw bezoek op te slaan. Hieronder vallen gegevens zoals uw voorkeuren of uw gebruikersnaam en wachtwoord. U kunt cookies te allen tijde uitschakelen. Dat betekent echter wel dat u mogelijk onderdelen van onze services niet meer kunt gebruiken.

We kunnen externe analyseleveranciers van analyses gebruiken, inclusief, maar niet beperkt tot Google Analytics (gezamenlijk ‘Externe analyseleveranciers’ genoemd). Deze Externe analyseleveranciers gebruiken cookies op onze websites. De gegevens die door deze cookies over uw gebruik van onze websites worden gegenereerd, kunnen worden doorgestuurd naar de servers van de Externe analyseleveranciers en aldaar opgeslagen. Deze locatie kan buiten de Europese Economische Ruimte (EER) liggen. De Externe analyseleveranciers gebruiken deze gegevens namens ons om uw gebruik van onze websites te evalueren, rapporten over de activiteiten op de websites samen te stellen en andere diensten over de activiteiten op onze websites te verlenen. De voorwaarden waaronder een externe partij cookies opslaat, worden door de betreffende externe partij bepaald. Meer informatie hierover vindt u in hun Servicevoorwaarden en Privacybeleid.

Afmelden: Download hier de browserplugin ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’.

U kunt in uw browserinstellingen cookies naar eigen inzicht beheren en/of verwijderen. U kunt alle cookies verwijderen die reeds op uw computer zijn opgeslagen en u kunt de meeste browsers zo instellen dat er geen cookies worden geplaatst. Als u dit doet, moet mogelijk bij het gebruiken van de Services wel steeds een aantal voorkeuren handmatig aanpassen. Daarnaast werken bepaalde services en functies mogelijk niet.

Gevoelige informatie

We gebruiken geen gevoelige informatie, bijvoorbeeld informatie over ras, etnische afkomst, politieke of geloofsovertuiging, fysieke of mentale gezondheid, misdaadgegevens, gerechtelijke dossiers, enz.

Aanmelden via Facebook

Voor sommige services wordt u gevraagd om u met uw Facebook-account aan te melden. Wij hebben geen toegang tot uw aanmeldgegevens voor Facebook, aangezien de aanmeldprocedure via de servers van Facebook verloopt. U voert uw gebruikersnaam en wachtwoord op de website van Facebook in. U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van de aanmeldgegevens van uw Facebook-account en voor alle activiteiten en acties bij het gebruik van de Services onder uw Facebook-account.

Wanneer u zich verbinding maakt met de Services en/of de Services via Facebook gebruikt, wordt u gevraagd om de Services toegang te geven tot bepaalde gegevens die op Facebook zijn opgeslagen. We gebruiken de gegevens op uw Facebook-account alleen in overeenstemming met de privacy-instellingen van uw Facebook-account. Wij gebruiken alleen de gegevens waarvoor u Facebook toestemming heeft gegeven om met derden te delen binnen de door u ingestelde privacy-instellingen om de Service waar nodig te verlenen, maar slaan deze gegevens niet op.

De manier waarop Facebook uw Persoonsgegevens gebruikt en/of de gegevens die Facebook binnen uw gebruik van de Services beschikbaar stelt, is vastgelegd in het Gegevensbeleid van Facebook dat door Facebook wordt beheerd. Dit wordt noch door ons, noch door ons Privacybeleid beïnvloed.


III. GEBRUIK VAN UW GEGEVENS

Om Services aan u te verlenen

We gebruiken uw gegevens om de Services te verlenen en ons contract met u uit te voeren. Die gegevens hebben wij nodig om:

 • uw Account te registreren, te beheren en uw gegevens te controleren;
 • u de gewenste Services te verlenen;
 • betalingen te controleren en te bevestigen;
 • met u over uw Account te communiceren en u te informeren over onderdelen van onze Websites of beleidswijzigingen met u te delen;
 • om ondersteuning te bieden bij zaken zoals productupdates, productpatches, bugfixes en andere mededelingen;
 • u te kunnen laten deelnemen aan wedstrijden, uw beloningen en prijzen te sturen waar u recht op heeft als u een online of offline wedstrijd heeft gewonnen enz.

Om de Service gebruiksvriendelijker te maken

Voor een uitstekende dienstverlening hebben wij een rechtmatig belang om gegevens te verzamelen en te verwerken waarmee wij

 • spelersprofielen kunnen updaten en ontwikkelen;
 • het ontwikkelen en verbetering van onze Service en spelervaring;
 • onze relatie met u kunnen onderhouden;
 • wij voor sociale aspecten van de Service kunnen zorgen;
 • wij u beter van dienst kunnen zijn;
 • op uw vragen en opmerkingen kunnen reageren en spelers kunnen ondersteunen;
 • u over onderdelen van onze Websites, nieuwe versies van producten en ontwikkelingen binnen onze service kunnen informeren en om reclame voor onze producten en diensten te maken;
 • wij u per e-mail op speciale aanbiedingen binnen onze Services, maar ook op die van andere websites en services kunnen attenderen;
 • wij u relevante informatie, zoals updates, beveiligingsmeldingen en supportberichten kunnen sturen;
 • wij u met andere spelers kunnen laten communiceren.

U kunt zich afmelden voor de reclameberichten die u van ons ontvangt. Hoe u dat doet, leest u in het gedeelte ‘Verzoeken om geen informatie meer te ontvangen’.

Om de Services veilig en eerlijk te houden

Wij moeten bepaalde gegevens verwerken, zodat de Service en de bijbehorende sociale onderdelen eerlijk en veilig blijven, er geen fraude gepleegd kan worden en om ervoor te zorgen dat de Service op de juiste manier gebruikt wordt. Met deze gegevens

 • analyseren en volgen wij het gebruik van de Services;
 • kunnen wij actie ondernemen tegen spelers die fraude plegen of valsspelen.

Indien de gegevens als bewijs voor bedrog of frauduleuze praktijken gebruikt kunnen worden of de Gebruiksvoorwaarden zijn overtreden, slaan wij deze gegevens op om juridische claims binnen de verjaringstermijn vast te leggen, uit te oefenen of te verdedigen.

Met uw toestemming

Met uw toestemming mogen wij uw gegevens voor andere, specifieke doeleinden gebruiken.

Als u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens voor specifieke doeleinden te gebruiken, heeft u te allen tijde het recht om hiervan af te zien en uw toestemming in te trekken. Dit laatste heeft echter geen gevolgen voor de gegevens die reeds zijn verwerkt.  Indien wij een rechtmatig belang hebben voor het gebruik van uw gegevens, heeft u het recht om zich tegen dat gebruik te verzetten. Dat betekent echter dat u in een aantal gevallen de Services niet langer zult kunnen gebruiken.


IV. OPSLAG VAN UW GEGEVENS

We bewaren Persoonsgegevens waarmee een gebruiker geïdentificeerd kan worden niet langer dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor de gegevens worden verzameld. We bewaren uw Persoonsgegevens zolang uw account actief is of zolang u gebruikmaakt van de Service.
Indien u ons vraagt om uw Persoonsgegevens te verwijderen, houden we uit zakelijk oogpunt uw gegevens vast, bijvoorbeeld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven.

Commerciële communicatie: Als u commerciële communicatie van ons wilt ontvangen, leggen wij uw voorkeuren voor deze communicatie voor een redelijke periode vast vanaf de meest recente datum dat u aangaf interesse in onze Services te hebben.  We hanteren een redelijke bewaartermijn vanaf de datum waarop wij gegevens uit cookies en andere traceertechnieken verkrijgen.


V. OPENBAARMAKING VAN GEGEVENS

Hieronder vindt u een overzicht van de wijze waarop wij de over u verzamelde gegevens delen. Wij delen deze gegevens alleen wanneer dit nodig is binnen de uitvoering van uw contract, in het geval van juridische verplichtingen of wanneer wij hierbij rechtmatige belangen hebben. Wij verkopen uw gegevens niet aan adverteerders of externe partijen. Hoewel een externe partij voor de dienstverlening aan Awem Games toegang heeft tot uw Persoonsgegevens, mag deze externe partij deze gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van haar diensten.

Hosting-providers: wij gebruiken soms externe bedrijven die informatie hosten of andere infrastructuren bieden waarmee wij onze Services kunnen verlenen. Hierbij kunt u denken aan partners zoals: Amazon Web Services, Inc.

Ondersteuning voor klantenservice: wij vragen soms externe partijen om de klantenservice voor bepaalde gebieden en producten te verzorgen. Deze bedrijven hebben dan mogelijk toegang tot uw persoonsgegevens, waaronder de persoonsgegevens die u bij uw verzoek aan de klantenservice heeft opgegeven. Hierbij kunt u denken aan partners zoals: Zendesk Inc.

Ontwikkelaars van spelsoftware: voor de ontwikkeling en ondersteuning van spelsoftware moeten wij soms uw gebruikersnaam, e-mailadres, IP-adres en andere gegevens met externe ontwikkelaars delen. Hierbij kunt u denken aan partners zoals: AG Production Limited Liability Company, Awem Limited Liability Company

Partners voor advertenties en advertentiemetingen: wij kunnen uw e-mailadres, gebruikersnaam, IP-adres en andere door u aangeleverde gegevens delen om gericht te kunnen adverteren en het succes van online advertenties bij services van externe partijen te meten of op andere wijze informatie te versturen die handig, relevant of interessant voor u zou kunnen zijn. Hierbij kunt u denken aan partners zoals: ironSource Ltd., Fyber Media GmbH, AppsFlyer Ltd.

Koppelingen naar websites van externe partijen: de Services kunnen koppelingen bevatten die u naar andere websites of services met een ander privacybeleid leiden. Als u gegevens met websites van externe partijen deelt, worden uw gegevens beheerd volgens hun privacybeleid en niet volgens dat van ons. We adviseren u om het privacybeleid te lezen van alle websites die u bezoekt.

Het delen van anonieme gegevens: we kunnen ook anonieme gegevens, geaggregeerde gegevens of andere gegevens waaruit u niet rechtstreeks geïdentificeerd kunt worden met externe partijen delen, bijvoorbeeld om tendensen in het gebruik van de Services te duiden.

Overgang in andere handen: wij kunnen uw gegevens delen wanneer ons bedrijf verkocht wordt, fuseert, in andere handen komt of ter voorbereiding op een van deze gebeurtenissen. Elke entiteit die ons of een deel van ons bedrijf koopt, heeft het recht om uw gegevens te blijven gebruiken, echter alleen op de manier zoals in dit Privacybeleid is vastgelegd, tenzij u het hier niet mee eens bent.

Wij hebben het recht om uw persoonlijk identificeerbare gegevens te delen indien de wet ons hiertoe verplicht, maar ook wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking nodig is om onze rechten te beschermen en/of wanneer dit nodig is in het kader van gerechtelijke procedures of bevelen.

Wij kunnen geaggregeerde of anonieme gegevens over u delen met adverteerders, uitgevers, zakelijke partners, sponsoren en andere externe partijen.


VI. WEBSITES EN SERVICES VAN EXTERNE PARTIJEN

Externe partijen kunnen gegevens over u verzamelen. Binnen de Services kunt u op verschillende plaatsen op koppelingen klikken die u naar websites, services of online bronnen van externe partijen leiden die buiten dit Privacybeleid vallen. U kunt bijvoorbeeld op een advertentie klikken en op een website terechtkomen die wij niet beheren. Deze websites van externe partijen kunnen onafhankelijk van ons gegevens verzamelen, waaronder uw Persoonsgegevens. Wij raden u aan om het privacybeleid te lezen van alle websites van externe partijen die u bezoekt.


VII. LEEFTIJDSGRENZEN

Awem Games neemt de bescherming van Persoonsgegevens van kinderen van 13 jaar en jonger uitermate serieus en zal deze gegevens nooit bewust verzamelen. GEBRUIK ONZE SERVICES NIET ALS U 13 JAAR OF JONGER BENT. Als Awem Games ontdekt dat een kind van 13 jaar of jonger ons gegevens heeft verstrekt waarmee het kind geïdentificeerd kan worden, zal Awem Games deze gegevens zo snel mogelijk uit haar archieven verwijderen.


VIII. BEVEILIGING

Wij gebruiken de algemeen erkende normen in onze branche om de verstrekte Persoonsgegevens te beschermen, zowel tijdens de overdracht als de opslag ervan. Wij willen spelers een veilige spelomgeving bieden en hiervoor werken wij continu aan de ontwikkeling en implementatie van administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen zodat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor onbevoegden, verloren kunnen gaan of misbruikt dan wel gewijzigd kunnen worden. Echter, geen enkele overdracht op internet of opslagmethode is 100% veilig. Hoewel wij ernaar streven om uw persoonsgegevens op commercieel aanvaardbare manieren te beschermen, kunnen wij toch niet garanderen dat uw gegevens volledig veilig zijn.


IX. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT

Wij opereren wereldwijd en uw gegevens kunnen derhalve naar elke plaats op de wereld worden overgedragen. In het kader van onze Service kunnen wij uw gegevens buiten uw verblijfsland overdragen, verwerken en opslaan op plaatsen waar wij of onze externe dienstverleners opereren.  Bij elke gegevensoverdracht nemen wij de benodigde veiligheidsmaatregelen in acht.

Internationale overdracht binnen de dochterondernemingen of aangesloten bedrijven. Ten behoeve van onze wereldwijde activiteiten dragen wij gegevens over naar Wit-Rusland en staan toe dat deze gegevens gebruikt kunnen worden in landen waarin onderdelen van onze bedrijfsgroep actief zijn voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven. Deze landen hebben mogelijk andere wetten met betrekking tot privacy of gegevensbescherming dan de landen waar onze klanten en gebruikers verblijven. Wanneer wij uw gegevens binnen onze bedrijfsgroep delen, maken wij gebruik van standaardclausules in contracten over gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd.

Internationale overdracht naar derden. Een aantal externe partijen die in dit privacybeleid worden beschreven en op contractbasis diensten aan ons verlenen, bevinden zich in landen die mogelijk andere wetten hebben met betrekking tot privacy of gegevensbescherming dan het land waar u verblijft. Wanneer wij klantengegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland delen, maken wij hiervoor gebruik van het privacyschild tussen de EU/Zwitserland en de VS, door de Europese Commissie goedgekeurde standaardclausules in contracten over gegevensbescherming of andere passende wettelijke middelen die een veilige overdracht waarborgen. Indien u hierom vraagt, sturen wij u een kopie van een standaardclausule over gegevensbescherming.


X. UW RECHTEN EN OPTIES

Afmelden voor doelgerichte reclamecampagnes

U heeft de mogelijkheid om zich af te melden voor doelgerichte reclames op mobiele toepassingen. Hiervoor gaat u naar de privacy-instellingen van uw Android- of iOS-apparaat en selecteert u ‘Reclametracking beperken’ (Apple iOS) of ‘Afmelden voor personalisatie van advertenties’ (Android).

Toegang tot uw Persoonsgegevens (Recht op inzage)

Indien u hierom vraagt, sturen wij u een kopie van uw persoonsgegevens in een gestructureerde, elektronische indeling. Hieronder leest u hoe u een dergelijk verzoek kunt indienen. U neemt contact met ons op zoals beschreven in het gedeelte Contact opnemen om uw verzoek in te dienen.

Uw gegevens wijzigen of corrigeren (Recht op correctie)

Via uw account kunt u bepaalde persoonsgegevens bewerken. In bepaalde gevallen, met name wanneer de gegevens niet kloppen, kunt u ons ook vragen om uw gegevens te wijzigen, bij te werken of te corrigeren.

Uw gegevens verwijderen (Recht op verwijdering): U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te verwijderen (bijvoorbeeld wanneer u onze Services niet meer wilt gebruiken). Als u uw account verwijdert, heeft u geen toegang meer tot onze Services, waaronder uw account alsmede spelgegevens en abonnementen die aan uw account zijn gekoppeld. Daarnaast heeft u mogelijk geen toegang meer tot andere services waarvoor u het account gebruikt. Wanneer uw account is verwijderd, bent u alle spelvoortgang en aanverwante gegevens kwijt.

Verzoeken om geen informatie meer te ontvangen (Recht op bezwaar): Wanneer uw Persoonsgegevens op basis van rechtmatige belangen verwerkt worden, kunt u hiertegen op elk gewenst moment bezwaar maken. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw Persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij er dwingende redenen bestaan om dit wel te doen, dan wel dat de gegevens nodig zijn voor het vastleggen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Afmelden voor direct marketing: U kunt ook aangeven dat u niet wilt dat uw gegevens voor marketingdoeleinden worden gebruikt. Volg hiervoor de instructies onder Commerciële communicatie of onder het gedeelte ‘Contact opnemen’.  Voor dergelijke verzoeken hebben wij wel enige verwerkingstijd nodig. Als u pushmeldingen wilt aanpassen of verwijderen, gaat u naar de instellingen van uw apparaat en selecteert u de gewenste instelling. U kunt ook uw browserinstellingen aanpassen als u een van onze websites bezoekt.

Gegevensportabiliteit: Met behulp van gegevensportabiliteit kunnen delen van uw persoonsgegevens in een bepaalde indeling van de ene dienstverlener aan de andere worden overgedragen (bijvoorbeeld wanneer u uw e-mail via een andere provider wilt laten lopen).  Afhankelijk van de context geldt dit voor een deel van uw gegevens.

Indien u uw goedkeuring voor de verwerking van uw persoonsgegevens wilt intrekken, kunt u hiervoor contact met ons opnemen. Zie hiervoor de instructies onder het gedeelte ‘Contact opnemen’. Als u uw goedkeuring intrekt, heeft dit geen gevolgen voor de gegevens die vóór de datum van intrekking zijn verwerkt.

In de meeste gevallen reageren wij binnen een kalendermaand op alle verzoeken. Mochten wij niet in staat zijn om uw verzoek volledig binnen een kalendermaand te behandelen (vanwege de ingewikkelde aard van het verzoek of hoge aantallen verzoeken), kunnen wij deze termijn met nog eens twee kalendermaanden verlengen. Indien nodig, zullen wij u de redenen voor deze vertraging geven. Bij elektronische verzoeken zullen wij, waar mogelijk, de betreffende informatie ook elektronisch verstrekken, tenzij u dit niet wilt.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit gegevensbescherming van de Europese Economische Ruimte indien wij uw klacht niet oplossen.


XI. PRIVACYRECHTEN IN CALIFORNIA

Dit gedeelte bevat aanvullende informatie over de persoonsgegevens die we verzamelen over consumenten in California en de rechten die binnen de 'CCPA' (California Consumer Privacy Act) aan hen worden verleend.

Meer informatie over de verzamelde persoonsgegevens is terug te vinden in het bovenstaande gedeelte GEBRUIK VAN GEGEVENS. We verzamelen deze gegevens voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals omschreven in het bovenstaande gedeelte GEBRUIK VAN UW GEGEVENS. Awem Games verkoopt (aangezien een dergelijke term in de CCPA wordt omschreven) geen door ons verzamelde persoonsgegevens. Wel gebruiken we cookies van derden voor reclamedoeleinden zoals omschreven in het bovenstaande gedeelte COOKIES.

Behoudens bepaalde beperkingen geeft de CCPA consumenten in California het recht om meer informatie op te vragen over de categorieën en specifieke persoonsgegevens die wij verzamelen (waaronder de manier waarop wij deze gegevens gebruiken en delen), deze persoonsgegevens te verwijderen, af te zien van mogelijke 'verkopen' en consumenten mogen ook niet benadeeld worden indien ze van deze rechten gebruikmaken.

Consumenten in California kunnen van hun rechten uit de CCPA gebruikmaken door een e-mail te sturen aan privacy@awem.com . We zullen uw aanvraag vergelijken met de gegevens die aan uw account zijn gekoppeld, waaronder ook uw e-mailadres.


XII. CONTACT OPNEMEN

Mocht u, om wat voor reden dan ook, zorgen hebben over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken of heeft u vragen over de privacyaspecten van de Services, dan kunt u op het volgende adres contact met ons opnemen:

Awem Games Limited
Adres: Office 207, S.P. CENTER,
Neofytou Nikolaidi, 17, 8011, Paphos, Cyprus
E-mailadres: privacy@awem.com.

Awem Help Center

Privacybeleid

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe wij gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en beheren die u door het gebruik van de producten, diensten, apps en websites van Awem Games (gezamenlijk de «Services») met ons deelt.

Wijzigingen in dit Privacybeleid worden op deze pagina geplaatst. Mocht er sprake zijn van belangrijke wijzigingen, dan zorgen we dat deze duidelijk via de Service of per e-mail aan u gecommuniceerd worden voordat deze wijzigingen van kracht worden. We raden u aan om ons Privacybeleid te lezen als u onze Services gebruikt. Op die manier blijft u op de hoogte over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan en kunt u tevens uw steentje bijdragen aan de bescherming van uw privacy. Als u de Services na de ingangsdatum blijft gebruiken, valt dit onder het nieuwe Privacybeleid.

 


 

I. NAAM EN CONTACTGEGEVENS VAN DE BEHEERDER

Binnen het kader van dit document verwijst ‘Awem Games’, ‘ons’, ‘onze’ of ‘wij’ naar

Awem Games Limited (‘Gegevensbeheerder’)
Adres: Neofytou Nikolaidi, 17, S.P. CENTER, office 207, 8011, Paphos, Cyprus
E-mailadres: privacy@awem.com


II. GEBRUIK VAN GEGEVENS

Persoonsgegevens

Wanneer u de Services gebruikt, kan Awem Games (gecombineerde) gegevens verzamelen waarmee u als individu geïdentificeerd kunt worden (‘Persoonsgegevens’). Dit mag echter alleen als u deze gegevens vrijwillig met ons deelt. De persoonsgegevens die u met ons deelt, kunnen de volgende zaken bevatten, maar beperken zich niet tot:

 • uw gebruikersnaam,
 • uw berichten aan de Service (bijvoorbeeld supporttickets),
 • andere gegevens die u met ons deelt (zoals gegevens om een account te herstellen).

Gegevens die automatisch worden verzameld

Awem Games kan hulpmiddelen of analytische software van externe partijen gebruiken om automatisch bepaalde gegevens te verzamelen en te gebruiken. Deze gegevens kunnen de volgende zaken bevatten, maar beperken zich niet tot:

 • IP-adressen;
 • browsergegevens;
 • unieke apparaatcodes;
 • hardwaretype;
 • de versie van uw besturingssysteem («OS»);
 • de naam van uw apparaat;
 • mobiele provider;
 • geografische gegevens zoals landencode;
 • spelvoortgang en speeltijd;
 • scores en prestaties, verdere interactie met de Service, gegevens of al uw interacties met het spel en met andere spelers in het spel via serverlogbestanden en overige gegevens die Awem Games redelijkerwijs nodig heeft om de Services te verbeteren.

Gegevens van onze partners

Voor de uitvoering van ons contract met u en daar waar uw gegevens gebruikt moeten worden om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, kunnen wij ook van onze partners gegevens over u verkrijgen:

 • gegevens die wij ontvangen als u hulpmiddelen van externe partijen aan de Service koppelt; uw Facebook-ID, het aan Facebook gekoppelde e-mailadres, foto’s of andere afbeeldingen (Facebook),
 • gegevens ter bestrijding van fraude (misbruik van terugbetalingen in spellen of klikfraude bij advertenties),
 • gegevens van de spelplatforms (bijvoorbeeld om betalingen te verifiëren),
 • gegevens voor advertentie- en analysedoeleinden waardoor we onze Service aan u kunnen verbeteren.

Cookies

Voor onze Services kunnen wij cookies gebruiken om gegevens over uw bezoek op te slaan. Hieronder vallen gegevens zoals uw voorkeuren of uw gebruikersnaam en wachtwoord. U kunt cookies te allen tijde uitschakelen. Dat betekent echter wel dat u mogelijk onderdelen van onze services niet meer kunt gebruiken.

We kunnen externe analyseleveranciers van analyses gebruiken, inclusief, maar niet beperkt tot Google Analytics (gezamenlijk ‘Externe analyseleveranciers’ genoemd). Deze Externe analyseleveranciers gebruiken cookies op onze websites. De gegevens die door deze cookies over uw gebruik van onze websites worden gegenereerd, kunnen worden doorgestuurd naar de servers van de Externe analyseleveranciers en aldaar opgeslagen. Deze locatie kan buiten de Europese Economische Ruimte (EER) liggen. De Externe analyseleveranciers gebruiken deze gegevens namens ons om uw gebruik van onze websites te evalueren, rapporten over de activiteiten op de websites samen te stellen en andere diensten over de activiteiten op onze websites te verlenen. De voorwaarden waaronder een externe partij cookies opslaat, worden door de betreffende externe partij bepaald. Meer informatie hierover vindt u in hun Servicevoorwaarden en Privacybeleid.

Afmelden: Download hier de browserplugin ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’.

U kunt in uw browserinstellingen cookies naar eigen inzicht beheren en/of verwijderen. U kunt alle cookies verwijderen die reeds op uw computer zijn opgeslagen en u kunt de meeste browsers zo instellen dat er geen cookies worden geplaatst. Als u dit doet, moet mogelijk bij het gebruiken van de Services wel steeds een aantal voorkeuren handmatig aanpassen. Daarnaast werken bepaalde services en functies mogelijk niet.

Gevoelige informatie

We gebruiken geen gevoelige informatie, bijvoorbeeld informatie over ras, etnische afkomst, politieke of geloofsovertuiging, fysieke of mentale gezondheid, misdaadgegevens, gerechtelijke dossiers, enz.

Aanmelden via Facebook

Voor sommige services wordt u gevraagd om u met uw Facebook-account aan te melden. Wij hebben geen toegang tot uw aanmeldgegevens voor Facebook, aangezien de aanmeldprocedure via de servers van Facebook verloopt. U voert uw gebruikersnaam en wachtwoord op de website van Facebook in. U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van de aanmeldgegevens van uw Facebook-account en voor alle activiteiten en acties bij het gebruik van de Services onder uw Facebook-account.

Wanneer u zich verbinding maakt met de Services en/of de Services via Facebook gebruikt, wordt u gevraagd om de Services toegang te geven tot bepaalde gegevens die op Facebook zijn opgeslagen. We gebruiken de gegevens op uw Facebook-account alleen in overeenstemming met de privacy-instellingen van uw Facebook-account. Wij gebruiken alleen de gegevens waarvoor u Facebook toestemming heeft gegeven om met derden te delen binnen de door u ingestelde privacy-instellingen om de Service waar nodig te verlenen, maar slaan deze gegevens niet op.

De manier waarop Facebook uw Persoonsgegevens gebruikt en/of de gegevens die Facebook binnen uw gebruik van de Services beschikbaar stelt, is vastgelegd in het Gegevensbeleid van Facebook dat door Facebook wordt beheerd. Dit wordt noch door ons, noch door ons Privacybeleid beïnvloed.


III. GEBRUIK VAN UW GEGEVENS

Om Services aan u te verlenen

We gebruiken uw gegevens om de Services te verlenen en ons contract met u uit te voeren. Die gegevens hebben wij nodig om:

 • uw Account te registreren, te beheren en uw gegevens te controleren;
 • u de gewenste Services te verlenen;
 • betalingen te controleren en te bevestigen;
 • met u over uw Account te communiceren en u te informeren over onderdelen van onze Websites of beleidswijzigingen met u te delen;
 • om ondersteuning te bieden bij zaken zoals productupdates, productpatches, bugfixes en andere mededelingen;
 • u te kunnen laten deelnemen aan wedstrijden, uw beloningen en prijzen te sturen waar u recht op heeft als u een online of offline wedstrijd heeft gewonnen enz.

Om de Service gebruiksvriendelijker te maken

Voor een uitstekende dienstverlening hebben wij een rechtmatig belang om gegevens te verzamelen en te verwerken waarmee wij

 • spelersprofielen kunnen updaten en ontwikkelen;
 • het ontwikkelen en verbetering van onze Service en spelervaring;
 • onze relatie met u kunnen onderhouden;
 • wij voor sociale aspecten van de Service kunnen zorgen;
 • wij u beter van dienst kunnen zijn;
 • op uw vragen en opmerkingen kunnen reageren en spelers kunnen ondersteunen;
 • u over onderdelen van onze Websites, nieuwe versies van producten en ontwikkelingen binnen onze service kunnen informeren en om reclame voor onze producten en diensten te maken;
 • wij u per e-mail op speciale aanbiedingen binnen onze Services, maar ook op die van andere websites en services kunnen attenderen;
 • wij u relevante informatie, zoals updates, beveiligingsmeldingen en supportberichten kunnen sturen;
 • wij u met andere spelers kunnen laten communiceren.

U kunt zich afmelden voor de reclameberichten die u van ons ontvangt. Hoe u dat doet, leest u in het gedeelte ‘Verzoeken om geen informatie meer te ontvangen’.

Om de Services veilig en eerlijk te houden

Wij moeten bepaalde gegevens verwerken, zodat de Service en de bijbehorende sociale onderdelen eerlijk en veilig blijven, er geen fraude gepleegd kan worden en om ervoor te zorgen dat de Service op de juiste manier gebruikt wordt. Met deze gegevens

 • analyseren en volgen wij het gebruik van de Services;
 • kunnen wij actie ondernemen tegen spelers die fraude plegen of valsspelen.

Indien de gegevens als bewijs voor bedrog of frauduleuze praktijken gebruikt kunnen worden of de Gebruiksvoorwaarden zijn overtreden, slaan wij deze gegevens op om juridische claims binnen de verjaringstermijn vast te leggen, uit te oefenen of te verdedigen.

Met uw toestemming

Met uw toestemming mogen wij uw gegevens voor andere, specifieke doeleinden gebruiken.

Als u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens voor specifieke doeleinden te gebruiken, heeft u te allen tijde het recht om hiervan af te zien en uw toestemming in te trekken. Dit laatste heeft echter geen gevolgen voor de gegevens die reeds zijn verwerkt.  Indien wij een rechtmatig belang hebben voor het gebruik van uw gegevens, heeft u het recht om zich tegen dat gebruik te verzetten. Dat betekent echter dat u in een aantal gevallen de Services niet langer zult kunnen gebruiken.


IV. OPSLAG VAN UW GEGEVENS

We bewaren Persoonsgegevens waarmee een gebruiker geïdentificeerd kan worden niet langer dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor de gegevens worden verzameld. We bewaren uw Persoonsgegevens zolang uw account actief is of zolang u gebruikmaakt van de Service.
Indien u ons vraagt om uw Persoonsgegevens te verwijderen, houden we uit zakelijk oogpunt uw gegevens vast, bijvoorbeeld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven.

Commerciële communicatie: Als u commerciële communicatie van ons wilt ontvangen, leggen wij uw voorkeuren voor deze communicatie voor een redelijke periode vast vanaf de meest recente datum dat u aangaf interesse in onze Services te hebben.  We hanteren een redelijke bewaartermijn vanaf de datum waarop wij gegevens uit cookies en andere traceertechnieken verkrijgen.


V. OPENBAARMAKING VAN GEGEVENS

Hieronder vindt u een overzicht van de wijze waarop wij de over u verzamelde gegevens delen. Wij delen deze gegevens alleen wanneer dit nodig is binnen de uitvoering van uw contract, in het geval van juridische verplichtingen of wanneer wij hierbij rechtmatige belangen hebben. Wij verkopen uw gegevens niet aan adverteerders of externe partijen. Hoewel een externe partij voor de dienstverlening aan Awem Games toegang heeft tot uw Persoonsgegevens, mag deze externe partij deze gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van haar diensten.

Hosting-providers: wij gebruiken soms externe bedrijven die informatie hosten of andere infrastructuren bieden waarmee wij onze Services kunnen verlenen. Hierbij kunt u denken aan partners zoals: Amazon Web Services, Inc.

Ondersteuning voor klantenservice: wij vragen soms externe partijen om de klantenservice voor bepaalde gebieden en producten te verzorgen. Deze bedrijven hebben dan mogelijk toegang tot uw persoonsgegevens, waaronder de persoonsgegevens die u bij uw verzoek aan de klantenservice heeft opgegeven. Hierbij kunt u denken aan partners zoals: Zendesk Inc.

Ontwikkelaars van spelsoftware: voor de ontwikkeling en ondersteuning van spelsoftware moeten wij soms uw gebruikersnaam, e-mailadres, IP-adres en andere gegevens met externe ontwikkelaars delen. Hierbij kunt u denken aan partners zoals: AG Production Limited Liability Company, Awem Limited Liability Company

Partners voor advertenties en advertentiemetingen: wij kunnen uw e-mailadres, gebruikersnaam, IP-adres en andere door u aangeleverde gegevens delen om gericht te kunnen adverteren en het succes van online advertenties bij services van externe partijen te meten of op andere wijze informatie te versturen die handig, relevant of interessant voor u zou kunnen zijn. Hierbij kunt u denken aan partners zoals: ironSource Ltd., Fyber Media GmbH, AppsFlyer Ltd.

Koppelingen naar websites van externe partijen: de Services kunnen koppelingen bevatten die u naar andere websites of services met een ander privacybeleid leiden. Als u gegevens met websites van externe partijen deelt, worden uw gegevens beheerd volgens hun privacybeleid en niet volgens dat van ons. We adviseren u om het privacybeleid te lezen van alle websites die u bezoekt.

Het delen van anonieme gegevens: we kunnen ook anonieme gegevens, geaggregeerde gegevens of andere gegevens waaruit u niet rechtstreeks geïdentificeerd kunt worden met externe partijen delen, bijvoorbeeld om tendensen in het gebruik van de Services te duiden.

Overgang in andere handen: wij kunnen uw gegevens delen wanneer ons bedrijf verkocht wordt, fuseert, in andere handen komt of ter voorbereiding op een van deze gebeurtenissen. Elke entiteit die ons of een deel van ons bedrijf koopt, heeft het recht om uw gegevens te blijven gebruiken, echter alleen op de manier zoals in dit Privacybeleid is vastgelegd, tenzij u het hier niet mee eens bent.

Wij hebben het recht om uw persoonlijk identificeerbare gegevens te delen indien de wet ons hiertoe verplicht, maar ook wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking nodig is om onze rechten te beschermen en/of wanneer dit nodig is in het kader van gerechtelijke procedures of bevelen.

Wij kunnen geaggregeerde of anonieme gegevens over u delen met adverteerders, uitgevers, zakelijke partners, sponsoren en andere externe partijen.


VI. WEBSITES EN SERVICES VAN EXTERNE PARTIJEN

Externe partijen kunnen gegevens over u verzamelen. Binnen de Services kunt u op verschillende plaatsen op koppelingen klikken die u naar websites, services of online bronnen van externe partijen leiden die buiten dit Privacybeleid vallen. U kunt bijvoorbeeld op een advertentie klikken en op een website terechtkomen die wij niet beheren. Deze websites van externe partijen kunnen onafhankelijk van ons gegevens verzamelen, waaronder uw Persoonsgegevens. Wij raden u aan om het privacybeleid te lezen van alle websites van externe partijen die u bezoekt.


VII. LEEFTIJDSGRENZEN

Awem Games neemt de bescherming van Persoonsgegevens van kinderen van 13 jaar en jonger uitermate serieus en zal deze gegevens nooit bewust verzamelen. GEBRUIK ONZE SERVICES NIET ALS U 13 JAAR OF JONGER BENT. Als Awem Games ontdekt dat een kind van 13 jaar of jonger ons gegevens heeft verstrekt waarmee het kind geïdentificeerd kan worden, zal Awem Games deze gegevens zo snel mogelijk uit haar archieven verwijderen.


VIII. BEVEILIGING

Wij gebruiken de algemeen erkende normen in onze branche om de verstrekte Persoonsgegevens te beschermen, zowel tijdens de overdracht als de opslag ervan. Wij willen spelers een veilige spelomgeving bieden en hiervoor werken wij continu aan de ontwikkeling en implementatie van administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen zodat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor onbevoegden, verloren kunnen gaan of misbruikt dan wel gewijzigd kunnen worden. Echter, geen enkele overdracht op internet of opslagmethode is 100% veilig. Hoewel wij ernaar streven om uw persoonsgegevens op commercieel aanvaardbare manieren te beschermen, kunnen wij toch niet garanderen dat uw gegevens volledig veilig zijn.


IX. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT

Wij opereren wereldwijd en uw gegevens kunnen derhalve naar elke plaats op de wereld worden overgedragen. In het kader van onze Service kunnen wij uw gegevens buiten uw verblijfsland overdragen, verwerken en opslaan op plaatsen waar wij of onze externe dienstverleners opereren.  Bij elke gegevensoverdracht nemen wij de benodigde veiligheidsmaatregelen in acht.

Internationale overdracht binnen de dochterondernemingen of aangesloten bedrijven. Ten behoeve van onze wereldwijde activiteiten dragen wij gegevens over naar Wit-Rusland en staan toe dat deze gegevens gebruikt kunnen worden in landen waarin onderdelen van onze bedrijfsgroep actief zijn voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven. Deze landen hebben mogelijk andere wetten met betrekking tot privacy of gegevensbescherming dan de landen waar onze klanten en gebruikers verblijven. Wanneer wij uw gegevens binnen onze bedrijfsgroep delen, maken wij gebruik van standaardclausules in contracten over gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd.

Internationale overdracht naar derden. Een aantal externe partijen die in dit privacybeleid worden beschreven en op contractbasis diensten aan ons verlenen, bevinden zich in landen die mogelijk andere wetten hebben met betrekking tot privacy of gegevensbescherming dan het land waar u verblijft. Wanneer wij klantengegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland delen, maken wij hiervoor gebruik van het privacyschild tussen de EU/Zwitserland en de VS, door de Europese Commissie goedgekeurde standaardclausules in contracten over gegevensbescherming of andere passende wettelijke middelen die een veilige overdracht waarborgen. Indien u hierom vraagt, sturen wij u een kopie van een standaardclausule over gegevensbescherming.


X. UW RECHTEN EN OPTIES

Afmelden voor doelgerichte reclamecampagnes

U heeft de mogelijkheid om zich af te melden voor doelgerichte reclames op mobiele toepassingen. Hiervoor gaat u naar de privacy-instellingen van uw Android- of iOS-apparaat en selecteert u ‘Reclametracking beperken’ (Apple iOS) of ‘Afmelden voor personalisatie van advertenties’ (Android).

Toegang tot uw Persoonsgegevens (Recht op inzage)

Indien u hierom vraagt, sturen wij u een kopie van uw persoonsgegevens in een gestructureerde, elektronische indeling. Hieronder leest u hoe u een dergelijk verzoek kunt indienen. U neemt contact met ons op zoals beschreven in het gedeelte Contact opnemen om uw verzoek in te dienen.

Uw gegevens wijzigen of corrigeren (Recht op correctie)

Via uw account kunt u bepaalde persoonsgegevens bewerken. In bepaalde gevallen, met name wanneer de gegevens niet kloppen, kunt u ons ook vragen om uw gegevens te wijzigen, bij te werken of te corrigeren.

Uw gegevens verwijderen (Recht op verwijdering): U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te verwijderen (bijvoorbeeld wanneer u onze Services niet meer wilt gebruiken). Als u uw account verwijdert, heeft u geen toegang meer tot onze Services, waaronder uw account alsmede spelgegevens en abonnementen die aan uw account zijn gekoppeld. Daarnaast heeft u mogelijk geen toegang meer tot andere services waarvoor u het account gebruikt. Wanneer uw account is verwijderd, bent u alle spelvoortgang en aanverwante gegevens kwijt.

Verzoeken om geen informatie meer te ontvangen (Recht op bezwaar): Wanneer uw Persoonsgegevens op basis van rechtmatige belangen verwerkt worden, kunt u hiertegen op elk gewenst moment bezwaar maken. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw Persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij er dwingende redenen bestaan om dit wel te doen, dan wel dat de gegevens nodig zijn voor het vastleggen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Afmelden voor direct marketing: U kunt ook aangeven dat u niet wilt dat uw gegevens voor marketingdoeleinden worden gebruikt. Volg hiervoor de instructies onder Commerciële communicatie of onder het gedeelte ‘Contact opnemen’.  Voor dergelijke verzoeken hebben wij wel enige verwerkingstijd nodig. Als u pushmeldingen wilt aanpassen of verwijderen, gaat u naar de instellingen van uw apparaat en selecteert u de gewenste instelling. U kunt ook uw browserinstellingen aanpassen als u een van onze websites bezoekt.

Gegevensportabiliteit: Met behulp van gegevensportabiliteit kunnen delen van uw persoonsgegevens in een bepaalde indeling van de ene dienstverlener aan de andere worden overgedragen (bijvoorbeeld wanneer u uw e-mail via een andere provider wilt laten lopen).  Afhankelijk van de context geldt dit voor een deel van uw gegevens.

Indien u uw goedkeuring voor de verwerking van uw persoonsgegevens wilt intrekken, kunt u hiervoor contact met ons opnemen. Zie hiervoor de instructies onder het gedeelte ‘Contact opnemen’. Als u uw goedkeuring intrekt, heeft dit geen gevolgen voor de gegevens die vóór de datum van intrekking zijn verwerkt.

In de meeste gevallen reageren wij binnen een kalendermaand op alle verzoeken. Mochten wij niet in staat zijn om uw verzoek volledig binnen een kalendermaand te behandelen (vanwege de ingewikkelde aard van het verzoek of hoge aantallen verzoeken), kunnen wij deze termijn met nog eens twee kalendermaanden verlengen. Indien nodig, zullen wij u de redenen voor deze vertraging geven. Bij elektronische verzoeken zullen wij, waar mogelijk, de betreffende informatie ook elektronisch verstrekken, tenzij u dit niet wilt.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit gegevensbescherming van de Europese Economische Ruimte indien wij uw klacht niet oplossen.


XI. PRIVACYRECHTEN IN CALIFORNIA

Dit gedeelte bevat aanvullende informatie over de persoonsgegevens die we verzamelen over consumenten in California en de rechten die binnen de 'CCPA' (California Consumer Privacy Act) aan hen worden verleend.

Meer informatie over de verzamelde persoonsgegevens is terug te vinden in het bovenstaande gedeelte GEBRUIK VAN GEGEVENS. We verzamelen deze gegevens voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals omschreven in het bovenstaande gedeelte GEBRUIK VAN UW GEGEVENS. Awem Games verkoopt (aangezien een dergelijke term in de CCPA wordt omschreven) geen door ons verzamelde persoonsgegevens. Wel gebruiken we cookies van derden voor reclamedoeleinden zoals omschreven in het bovenstaande gedeelte COOKIES.

Behoudens bepaalde beperkingen geeft de CCPA consumenten in California het recht om meer informatie op te vragen over de categorieën en specifieke persoonsgegevens die wij verzamelen (waaronder de manier waarop wij deze gegevens gebruiken en delen), deze persoonsgegevens te verwijderen, af te zien van mogelijke 'verkopen' en consumenten mogen ook niet benadeeld worden indien ze van deze rechten gebruikmaken.

Consumenten in California kunnen van hun rechten uit de CCPA gebruikmaken door een e-mail te sturen aan privacy@awem.com . We zullen uw aanvraag vergelijken met de gegevens die aan uw account zijn gekoppeld, waaronder ook uw e-mailadres.


XII. CONTACT OPNEMEN

Mocht u, om wat voor reden dan ook, zorgen hebben over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken of heeft u vragen over de privacyaspecten van de Services, dan kunt u op het volgende adres contact met ons opnemen:

Awem Games Limited
Adres: Office 207, S.P. CENTER,
Neofytou Nikolaidi, 17, 8011, Paphos, Cyprus
E-mailadres: privacy@awem.com.

Mogelijk gemaakt door Zendesk